ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ТА ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ «УКРАЇНСЬКА ДИТЯЧА АКАДЕМІЯ» є приватним навчальним закладом, що діє на підставі статуту та ліцензій на провадження освітньої діяльності (дошкільна, початкова, середня освіта). Ліцензії не потребують подовження і є дійсними.

Навчання відбувається згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти , Державним стандартом початкової загальної освіти та Державним стандартом повної загальної середньої освіти з використанням сучасних освітніх методів, форм та технологій.

Мовою освітнього процесу в навчальному закладі відповідно до Закону України “Про освіту”, Закону України “Про державну мову України”, Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, Конституції України та Статуту ПЗ«УДА» є українська мова.

Окрім державної, вивчаються англійська, польська мови (як навчальні дисципліни).

Кадрові вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти виконуються.

Ліцензійний обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в закладі.

Освітні програми та навчальні плани для 1-4 класів складені відповідно до Типової освітньої програми розробленої під керівництвом Р.Б.Шияна та Типової освітньої програми розробленої під керівництвом О.Я.Савченко.

Освітні програми та навчальні плани для 5, 7-9 класів складені відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня.

Для забезпечення доступу осіб з особливими освітніми потребами, зокрема тих, що мають проблеми з опорно-руховим апаратом, у закладі існує пандус, забезпечений доступ до першого поверху.

Порядок надання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування). План заходів.

Фінансовий звіт (кошторис на 2020 ріккошторис на 2021 рік)