УКРАЇНСЬКА ДИТЯЧА АКАДЕМІЯ – це сучасний освітній заклад, який здійснює навчання та розвиток дітей за інноваційними світовими методиками, які сприяють формуванню бажання пізнавати нове, навчатись в задоволення та готують до реалій життя в усіх його проявах.

МІСІЯ – формування успішного покоління українців готових до майбутнього.

Ми прагнемо виховати ВИПУСКНИКІВ, які:

  • орієнтовані на здоровий спосіб життя, родинні цінності та патріотизм;
  • вірять у себе, знають свої здібності й таланти;
  • уміють працювати самостійно та в команді;
  • уміють навчатися впродовж всього життя та прагнуть до саморозвитку;
  • проактивні, беруть відповідальність за себе та інших;
  • підготовлені до реального життя та майбутнього.

ЦІННОСТІ

Повага до кожного та довіра. Розуміння, толерантне ставлення, повага усіх учасників освітнього процесу – це запорука успішної взаємодії для реалізації місії закладу. Ми цінуємо думки кожного та відносимось до них з повагою, адже повага та довіра один до одного дозволять створити комфортні умови для успішного розвитку дітей.

Свобода та демократичність. Кожен учасник освітнього процесу має свободу вибору, що дозволяє створити довірливі та партнерські відносини. Демократичність – це прозорість  і доступність прийняття рішень, спільно розроблена система правил, законів, прав та обов’язків.

Комфорт та безпека. Лише в безпечному та комфортному середовищі можливий гармонійний розвиток дитини. Тому в дитячій академії створені всі умови для забезпечення психологічного комфорту та безпеки учнів.

Сучасність та інноваційність. Для навчання сучасних дітей потрібні нові, сучасні та інноваційні методи та інструменти, тому наш заклад оснащений сучасними засобами навчання, а педагоги підбирають різноманітні інноваційні форми та методи роботи для цікавого навчання та розвитку кожного малюка.

Родинні цінності та патріотизм. Для формування свідомих, проактивних українців дуже важливим є формування у дітей поняття родинних цінностей та патріотизму. Ідентифікація дитиною себе як члена родини та держави формує моральну та духовну культуру нашої держави.

Індивідуальний підхід. Форми та методи роботи підбираються відповідно до індивідуальних особливостей кожної дитини та її бажань. Кожна дитина має власний маршрут та темп розвитку в залежності від її прагнень та досвіду. Реалізація підходу здійснюється через індивідуальний маршрут розвитку учня, студійну модель, тьюторінг, формування індивідуальної моделі досягнення успіху у житті.

Доступність та інтегрованість. Навчання відбувається крок за кроком, тобто від простого до складного. Для пошуку необхідних знань дітям доступні все можливі способи отримання інформації. Інтегровані заняття – об’єднані навколо певного заняття чи теми різнорідні знання дозволяють дитині отримати цілісну картину світу, формують у дитини розумові операції аналізу, порівняння, узагальнення тощо.

Навчання через діяльність. Навчання проходить не лише під час занять, а й за межами школи, на вулиці, під час екскурсій та прогулянок. Академічні знання з дисциплін, апробовуються дітьми на практиці, що сприяє розумінню цінності отриманих знань. Саме практичне застосування знань є ситуацією успіху для дитини. Тому академія орієнтується на формування в учнів вміння самостійно діяти в різних життєвих ситуаціях, з опорою на власний досвід, знання та вміння.

Орієнтація на майбутнє. Освіта, яка вчить жити завтра – це уміння мислити масштабними категоріями, глобальна грамотність, проактивність, позитивне мислення, фокус на практичне застосування знань, які можуть зробити суспільство комфортним і безпечним для людини навіть в умовах зростання невизначеності, підготовка дитини до реалій майбутнього, самостійного життя в усіх його аспектах.